Case: ADHD Centrum Limburg

ADHD Centrum Limburg is opgericht door Renée Vervaart om mensen met ADHD te helpen. Iedereen is verschillend, daarom biedt ADHD Centrum Limburg verschillende werkvormen aan. Voorbeelden zijn; individuele coaching, gezinsbegeleiding en diverse groepstrainingen. Deze opdrachtgeefster wilde graag een foto voor haar website om te laten zien wie zij is.

Om haar zo goed mogelijk weer te geven is er eerst gekeken naar wie zij is en wat zij wil uitstralen. Er zijn foto’s gemaakt in verschillende sferen, waardoor wij samen met haar tot een passend eindproduct zijn gekomen.

Bedrijf: ADHD Centrum Limburg
Opdrachtgeefster: Renée Vervaart
Website: www.adhdcentrumlimburg.nl
Categorie: Fotografie